Seria “Chemia Nowej Ery” jest przeznaczona do nauki chemii w szkołach podstawowych i gimnazjach. Seria składa się z pięciu podręczników- dwa są przeznaczone do nauki chemii w szkole podstawowej (klasa siódma i ósma), a trzy do nauki tego przedmiotu w gimnazjum. Obecnie wydawnictwo Nowa Era nie wydaje już podręcznika do pierwszej klasy gimnazjum, ze względu na to, że w zakończonym roku szkolnym uczniowie po szóstej klasie szkoły podstawowej, poszli do siódmej klasy a nie pierwszej klasy gimnazjum. Uzupełnieniem dla każdego podręcznika jest zeszyt ćwiczeń. Dodatkowo wydawnictwo Nowa Era wydało dwa “Zbiory zadań”- jeden dla uczniów szkoły podstawowej i jeden dla uczniów gimnazjum. Każdy podręcznik posiada także wersję dla nauczyciela (“Książka Nauczyciela”). Podręczniki są zgodne z nową podstawą programową i spełniają wymóg wieloletniości. 

Seria “Chemia Nowej Ery” dla uczniów szkoły podstawowej

Podręczniki do nauczania chemii w szkole podstawowej są zgodne z najnowszą podstawą programową. Materiał jest podzielony w taki sposób, by uczeń mógł osiągnąć lepsze efekty w nauce tego przedmiotu. Cały materiał chemii przeznaczony do zrealizowania w szkole podstawowej jest podzielony na dwa podręczniki, a materiał w każdym z nich jest podzielony na rozdziały i podrozdziały. Oba podręczniki przygotowują ucznia do ewentualnego zdawania egzaminu ósmoklasisty z tego właśnie przedmiotu. W podręczniku uczeń znajdzie zadania, które są rozwiązane krok po kroku (rozwijają umiejętności obliczeniowe u uczniów). Podręcznik zawiera wiele fotografii m.in. z doświadczeń (wraz z dokładnymi opisami). Uczeń ma okazję powtórzyć materiał poprzez rozwiązanie zadań w zeszycie ćwiczeń (w nim znajdują się dwa stałe elementy “To doświadczenie musisz znać” I “Niewielkie projekty – duże efekty!”). Podręcznik do siódmej klasy zawiera podstawy chemii (np. substancje i ich przemiany) oraz składa się z 248 stron. 16 stron więcej ma podręcznik po ósmej klasy, który zawiera treści z chemii organicznej i nieorganicznej.

Seria “Chemia Nowej Ery” dla uczniów gimnazjum

Seria dla gimnazjalistów składa się z trzech podręczników, choć wydawnictwo Nowa Era kończy powoli ich dystrybucję ze względu na reformę edukacji. Uzupełnieniem dla podręczników są zeszyty ćwiczeń i “Zbiór zadań”. Taki zestaw gwarantuje dobre przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego, podczas którego uczeń będzie musiał obowiązkowo przystąpić do części pisemnej. Podstawy tego przedmiotu uczeń poznaje w pierwszej części podręcznika, liczącej 192 strony. Druga część składa się ze 136 stron i zawiera materiał z chemii nieorganicznej. Ostatnia część jest nieco większa od drugiej i zawiera 48 stron więcej (dotyczy chemii organicznej).